Hans Koekoek

21-01-1935 - † 16-08-2016

 

ZIE OOK HET WEBLOG VAN HANS KOEKOEK

 

Hans Koekoek

 

 

Over de auteur

Hans Koekoek is filmer van professie, wat in zijn literaire produkten is te herkennen. Veel recensenten betitelen hem als een beeldend schrijver, anderen spreken liever van een verteller. Feit is dat men zijn proza vaak in beelden beleeft. Zijn scherpe oog voor visuele en auditieve details wordt door menig lezer gewaardeerd. Zelf zegt Hans Koekoek: "Een zintuiglijk geschreven boek benadert de werkelijkheid het meest, terwijl het de irrealiteit manifest maakt."
Koekoeks werk wordt doorgaans gekenmerkt door bizarre, lugubere fantasieën, gemêleerd met humor en onverwachte wendingen. Thema's: paradoxen - leven - bewustzijn - dood - liefde - haat - erotiek - religie - obsessie. Hij tracht in zijn boeken en films door te dringen tot in de verborgen lagen van de mens. Tot op heden schreef hij 30 boeken.
Als filmer maakte hij spraakmakende documentaires. Hij won de Holland Video Award.

 

 

Elf Mannen

Boekomslag Elf Mannen

Zomer 2000 verscheen "ELF MANNEN". De flaptekst vermeldt onder meer: "Elf gevarieerde trajecten door de wereld van de man, geven de titel gestalte. Mannen vormen de bewonderenswaardige maar zeker ook bewonderingwekkende, clowneske, soms macabere hoofdpersonen in dit boek. Mannenrealiteit, mannengekte en wat zich daartussenin bevindt, worden treffend neergezet. Een ironische, humorvolle, maar zeker niet van broederschap verstoken blik op hun doen en - soms ook - laten."

Uitverkocht

 

April 2002 verscheen bij uitgeverij DeeTee te Bussum de bundel:

Waanzinnige Liefdesverhalen

Boekomslag Waanzinnige Liefdesverhalen

Waanzinnige Liefdesverhalen

De titel zet de lezer een tikje op het verkeerde been. Alsof zinnige liefdesverhalen de realiteit van het fenomeen zouden kunnen weerspiegelen. Natuurlijk niet! Liefde is zo menselijk, dat niets haar vreemd is. Zoals mensen verschillen, zo verschillen hun liefdesuitingen en belevenissen. De intriges in dit boek geven dit op kostelijke wijze weer. Met de liefde, en haar vele bijverschijnselen, gaat het altijd een andere kant op.
Een min of meer normale liefdesrelatie? Het schijnt één keer voorgekomen te zijn in het uiterste noorden van Siberië. Daar gaat het in deze bundel niet over.

 

 

Maart 2003 verscheen bij uitgeverij De gelukkige vlinder:

Graswandelen
Het tedere verhaal van een oudere vader en zijn jonge kind

Boekomslag Graswandelen

Graswandelen

In dit boek is een oudere vader aan het woord. Het ruime verschil in leeftijd tussen hem en zijn zoon blijkt voor hun relatie niet storend. Integendeel. Het kind profiteert van de levensjaren waarin de vader zich tot een meer uitgebalanceerd mens kon ontwikkelen.

De vader/zoon-relatie vormt de kern van dit boek Het contrast tussen hun beider jeugdbeleving is verrassend manifest. Als ze een zwemparadijs bezoeken, krijgt de vader beelden voor ogen uit zijn kindertijd toen schoolzwemmen een onbekend begrip was. De buurt waar hij woonde was waterrijk en ieder zomerseizoen was men in rep en roer als het water weer een kinderleven eiste. Door zijn zoon realiseert hij zich nog bewuster dan voorheen dat we - ondanks alles - in een gestroomlijnde tijd leven. Zo houdt de zoon de vader de spiegel van verleden en tegenwoordige tijd onthullend voor. De zoon op zijn beurt raakt gefascineerd in die andere wereld waarin de vader ooit opgroeide. Ze zijn voortdurend met elkaar in dialoog. Het hecht de band die tussen hen ontstaat.

Het boek vangt aan bij de geboorte van de zoon en eindigt als hij tien jaar wordt. Een periode waarin de vader heel wat opsteekt van zijn jonge zoon bij diens menswording. Een op de huid geschreven, ontroerende, vaak humoristische kijk op twee levens die gescheiden en toch verrassend warm parallel lopen. Een levenservaring, autobiografisch.

Uitverkocht

 

 

Eveneens verschenen in maart 2003 bij uitgeverij De gelukkige vlinder:

Boekomslag Vrouwen

In de dertig eerder gepubliceerde boeken van Hans Koekoek nemen vrouwen vaak een markante plaats in. Ze weten in de regel met tegenslagen of situaties die hen niet aanstaan creatiever om te gaan dan hun mannelijke soortgenoten. Hun vindingrijkheid scoort in noodsituaties verbazend hoog en leidt soms tot onvoorziene hilarische en zelfs bizarre confrontaties. Toegegeven: er verschijnen wat vreemde - afwijkende - dames ten tonele! Dat ook vrouwen kunnen ontsporen is overigens volstrekt legitiem. Niet zelden terdege bewust, maar ook ónbewust, besturen zij het leven van de mannen waarmee ze een connectie hebben of willen beëindigen. Mannen hebben hun auto, de vrouwen de benzine.
Het is frappant hoe Hans Koekoek - wis en waarachtig toch man - zich keer op keer in wisselende typen vrouwen weet in te leven en hen reële vorm weet te geven. Een paar keer evenwel laat hij de vrouw uit het gezichtspunt van de man tot leven komen. In beide gevallen is het opmerkelijk dat mannen - meestal aan het dagelijkse oog onttrokken - uiteindelijk het onderspit delven. Zeker zo opvallend is dat een aantal mannen dit niet eens opmerkt. Gelukkig maar!

Uitgeverij De gelukkige vlinder selecteerde de verhalen uit eerder verschenen werk: boeiend en kostelijk. Zeer aanbevelenswaardig!

ISBN: 90-807649-2-2

 

Verschenen in november 2003 bij uitgeverij De gelukkige vlinder:

Boekomslag Magisch realistische vertellingen

Hans Koekoek heeft al vele jaren een select publiek dat zijn verhalen uitermate waardeert. Velen onder hen kijken reikhalzend uit naar nieuw werk. Hier is het dan!
Ook deze verhalen zijn moeilijk te rubriceren. Ze zijn niet simpel te vergelijken met werk van andere auteurs. Er zijn door recensenten pogingen gedaan; uiteenlopend van Roald Dahl, Belcampo tot Reve.

Op het eerste gezicht schrijft Koekoek luchtigjes spannende, soms bizarre, vaak humorrijke verhalen. Maar de soepele verteltrant is een dekmantel. In bijvoorbeeld het verhaal "Hedonistisch dineren" over een verdwaalde televisiekok, dat men door de amusante aard van het onderwerp met verve soupeert, legt hij met zijn pen als een fileermesje de menselijke inborst bloot. Het verhaal "Er is meer tussen hemel en aarde" toont de naar meer zinvol leven snakkende, hedendaagse mens. Een oudere man blijkt gevoelig voor de metafysische mystiek van de jonge 21e eeuw en legt contact met de diepste gronden der dingen. Slechts zijn leeftijd voorkomt dat hij geëerd wil worden als een hedendaagse profeet. Was hij jonger geweest, dan had hij wellicht die "rol" met graagte aanvaard.

Door de personen in zijn werk vaak een karikaturaal tintje te geven, weet Koekoek, net als een goede karikaturist, die accenten te leggen die mensen en situaties haarfijn typeren. Hans Koekoek is geen moraalridder, hij velt geen oordeel maar signaleert en reflecteert die wonderlijke mens die altijd weer boeit. Vandaar!

ISBN: 90-807649-3-0

 

Verschenen in juni 2004 bij uitgeverij De gelukkige vlinder:

Boekomslag De Herensociëteit

In een middelgrote provinciestad treffen oudere ex-notabelen elkaar op hun sociëteit. Ze zijn helaas niet alleen uitgekeken op hun biertjes en bitterballen, maar vooral op elkaar.
Alle verhalen zijn al verteld, alle dingen zijn al gezegd. Verveling dus eeuwig troef!
Dit kan niet anders dan ontaarden in elkaar jennen en stangen. Het is niet altijd duidelijk of het elkaar sarren echt gemeend is, of dat vriend Alzheimer in het geniep plaagstoten uitdeelt. De sfeer is eufemistisch uitgedrukt vaak narrig: daar moet iets aan gebeuren.

Eén van de leden van de soos krijgt op een dag een lumineus idee: men raakt niet zomaar in een kring van ex-notabelen opgenomen. Daarvoor moet je wel het een of ander op je kerfstok hebben. Wie kan oprecht vertellen, zonder met de ogen te knipperen, dat hij altijd volmaakt eerlijk aan de slag is geweest, nooit achterbakse trucjes heeft uitgehaald en nooit op een slinkse wijze met de ellebogen heeft gewerkt om op de maatschappelijke ladder omhoog te klauteren? Wie heeft er bij vlagen geen dubieus dubbelleven geleid?
Als iedereen nu oprecht opbiecht hoe hij min of meer zijn doel of status heeft bevochten, wordt er in de soos in ieder geval iets interessants of wetenswaardigs medegedeeld.

De heren zweren dat hun bekentenissen en ontboezemingen binnen de muren van de soos zullen blijven. Terecht! Het blijkt dat notabelen "er meer van kunnen" dan Jan en alleman. Het wordt echt gezellig op de sociëteitsavonden.

- Een hilarische roman -

ISBN: 90-807649-4-9

 

Verschenen in februari 2005 bij uitgeverij De gelukkige vlinder:

Boekomslag Gezocht: vrouw met klein geheim gebrekje

Hoewel doordenkers kunnen vermoeden dat de titel Gezocht: vrouw met klein geheim gebrekje alleen in de geest van een man kan opdoemen, is het toch zinvol te vermelden dat in deze bundel de belevingswereld van de man centraal staat. Niet dat de man die hoofdrol altijd verdient, het behelst meer het feit dat hij in deze wereld aanwezig is. In feite is dit boek de opponent van het boek "Vrouwen" van dezelfde schrijver.

De mannen die de revue passeren hebben slechts met elkaar gemeen dat ze man zijn. Er zijn aanzienlijke verschillen in leeftijd, milieu, karakter, ontwikkeling, opleiding, intelligentie en omstandigheden. Prozaïsch zou men kunnen stellen: hun x en y chromosomenpakket houdt hen te samen. Wat menselijker uitgedrukt: de natuur heeft ze van een mannengeest voorzien.

Men moet deze bundel ervaren als een kleurrijk palet: een bonte stoet aan mannen. Van krantenjongen tot hoogbejaarde, van huisvader tot trawant, van mislukkeling tot arrivé. De varianten komen aan bod en worden manifest. De reis door een masculiene wereld kan een reis in een onbekend gebied inhouden, soms ook herkenning bieden. De volgorde van de verhalen is met opzet contrastrijk gekozen, zoals men ook in het dagelijkse gebeuren diverse soorten "heren" zou kunnen ontmoeten.

Een aantal van deze verhalen werd ooit door de geschreven, de verbale, en de beeldende media in de openbaarheid gebracht.

ISBN 90-807649-5-7

 

Verschenen in april 2006 bij uitgeverij De gelukkige vlinder:

Boekomslag Lees-Begoocheling

Als schrijver die contact met de lezers niet schuwt, maar hen juist met plezier ontmoet op boekenmarkten, podia, literaire cafés, bibliotheken, leesclubs, etc, verraste het mij dat lezers verhalen die soms lang geleden werden gepubliceerd, zich tot in de finesses herinneren. Opvallend is ook dat men vaak zeer enthousiast is over een verhaal, als de literaire recensent er ooit zijn twijfels over uitte. Wie in dat geval gelijk heeft staat buiten kijf: de lezer!

Deze ooit gepubliceerde en bewerkte verhalen zijn níét samengesteld zoals gebruikelijk door de uitgever of de schrijver, maar door de lezers in het wild. Dat verhaal zou je nog eens moeten publiceren, klonk het vaak. Een lezeres merkte op: er waren verhalen die mij begoochelden.

Het spreekt voor zich dat gezien de wijze waarop deze bundel tot stand kwam, de verhalen sterk contrasteren. Diverse smaken en voorkeuren sluiten niet als puzzelstukjes inéén. Soms zijn de verhalen liefelijk, beminnelijk en soms bizar of zelfs uitermate buitenissig. Vandaar dat aanbevolen wordt de verhalen niet aanééngesloten te lezen, maar er ruimte tussen te creëren. Ieder verhaal komt dan optimaal tot zijn recht. Een gunstige bijkomstigheid is dat deze bundeling een blik over de verscheidenheid van het werk biedt.

Wat politici niet durven, durf ik: mijn publiek krijgt medezeggenschap.

ISBN/EAN 13 978-90-807649-7-2

 

Verschenen in april 2006 bij uitgeverij De gelukkige vlinder:

Boekomslag Het kan!

Op het display was een sms-je verschenen.
Hij las: < Lieve Frank, lieve man, lieve kinderen. Weet dat ik echt van jullie houd. Jammer dat ik niet bij jullie kan zijn vandaag. Blijf je bij me, als het kan? Maya. >
Hij voelde het achter zijn ogen prikken. Dit kwam wel degelijk aan.
< Het kan! > tipte hij terug.

Tussen een oudere man en een bij vlagen verwarde, gedesintegreerde jongere vrouw ontstaat een niet alledaagse relatie. De vrouw verneemt stemmen die voorspellingen doen die te váák uitkomen om ze als wartaal af te doen. Bezit ze paragnostische gaven? De man blijft nuchter, is wars van bijgeloof en hocus-pocus. Zij is ervan overtuigd dat ze de man in een vorig leven intiem heeft gekend. Hij gaat niet al te zeer tegen haar overtuiging in en wil haar geloof in reïncarnatie niet bestrijden, in feite niet afnemen. Er vinden gebeurtenissen plaats die hem uiteindelijk laten twijfelen. Er valt te veel op z'n plaats om het als toeval te zien.

In de sociale omgang heeft de vrouw last van onvoldoende remmingen. Dit veroorzaakt tal van incidenten. Ook huiselijk zijn er stagnaties. Dagenlang blijft ze in bed, niet aanspreekbaar, niet aanwezig op deze wereld. Een moment later kan alles voorbij zijn en functioneert ze normaal, zelfs optimaal.
Juist door alle stormachtige ups en downs zijn ze zielsveel van elkaar gaan houden. Het is de reden dat ze hun liefde niet kunnen - volgens de vrouw niet mogen - opgeven. Ze hebben beiden een kind, een puber, bij de aanvang van hun relatie ingebracht.

Een verrijkende, spirituele, metafysische roman.

ISBN/EAN 13978-90-807649-8-9

 

Verschenen in februari 2007 bij uitgeverij De gelukkige vlinder:

Boekomslag Een veeg uit de pan

De onder-titel van dit boek schittert niet door onduidelijkheid.
HET STOUTE BOEKJE - HET FOUTE BOEKJE

Dus kom niet bij de uitgever of de schrijver klagen.
U wordt en bent gewaarschuwd!

Voor wie is dit boekje beslist een afrader?
In het algemeen kan men stellen: is men zwaar op de hand, dan zelfs de tekst niet inzien. Schadelijk! Vermoedelijk zullen de christelijke plattelandsvrouwen, op uitzonderingen na, er eveneens niet goed mee uit de voeten kunnen. De leden van katholieke vrouwenverenigingen? Die zijn niet helemaal te vertrouwen, daar zou het hier en daar wel eens kunnen meevallen.
In Staphorst zal het niet lopen.
De Veluwe: heel moeilijk.
De intelligentsia: geen idee.

Dit boekje is opgeweld uit de soms fraaie, soms minder fraaie, dolgedraaide fantasie en gekleurde humor van de schrijver: een man. Een jongensboek voor wat oudere- jongens en misschien ook wel meisjes! Laat u prikkelen door luchtige, verdwaalde, onconventionele hersenschimmen.

De novelle en de verhalen in dit boek vormen dartele schetsen van afwijkende, zwierige figuren. Hoewel alles als in een klucht lijkt te verlopen, zijn het de understatements die de dagelijks realiteit vaak pinnig aanklikken. Het geheel kan vreemd overkomen, maar went snel met enig talent.
De wereld is gekker dan die men ervaart. Doe eraan mee. Blijf niet aan de kant staan.

De schrijver.

ISBN/EAN 978-90-807649-9-6

 

Verschenen in maart 2008 bij uitgeverij De gelukkige vlinder:

Boekomslag De Omkering

Een filmer, midden dertig, maakt op de set kennis met een crewlid: een wat jongere lesbische vrouw. Op subtiele en toch speelse wijze groeit er tussen hen een hechte verstandhouding. Ze krijgen oprecht belangstelling voor elkanders bestaan. Het lijkt mogelijk om zonder seksualiteit intiem met elkaar om te gaan.

Ze delen steeds meer en geven diep opgeborgen geheimen aan elkaar prijs. Ze laten de ander weten, hoe zij gevormd en misvormd zijn in hun groei naar wie ze zijn.
De vrouw stelt gaandeweg vast dat een mannelijke partner minder absurd is dan zij haar leven lang heeft verondersteld, er zijn waardevolle raakpunten. De man twijfelt, ondanks de toenadering.

Ze aanvaarden de opdracht te filmen in Afrika. Daar zijn ze op elkaar aangewezen. De apotheose van hun geschiedenis vindt terug in Nederland plaats.

ISBN/EAN 978-90-73135-01-7

 

Verschenen in januari 2009 bij uitgeverij De gelukkige vlinder:

Boekomslag Gekruide Verhalen

Recensies uit het verleden, bieden geen garantie voor deze bundel.

De Gelderlander: Het pleit voor Koekoek dat zijn verhalen alledaags lijken, maar de schrijver verlinkt ons terwijl we hem lezen.

Leidsch Dagblad: Boeiend en interessant. Werk waarvan men hoopt dat er meer van komt en dat met een literaire prijs gehonoreerd zal worden.

Eindhovens Dagblad: Het is ontegenzeggelijk knap in zo weinig woorden zoveel dubbele bodems op te bouwen.

Algemeen Dagblad: Oorspronkelijke fantasie en alles met gevoel voor menselijke details.

NRC/Handelsblad: De verhalen zijn spannend, behoorlijk opgebouwd.

De Limburger: Zijn (Koekoek) benadering is luchting en dit, gepaard aan een ongebreidelde fantasie, brengt je in de verleiding om na het lezen van de eerste verhalen het boek niet opzij te leggen en er alles voor in de steek te laten.

Apeldoornse Courant: Koekoek moet je niet lezen, maar beleven.

ISBN/EAN 978-90-73135-02-4

 

Verschenen in juni 2009 bij uitgeverij De gelukkige vlinder:

Boekomslag Ongelovige Verhalen

Voltaire riep de Pruisische koning Frederik de Grote op het infame bijgeloof van het christendom te vernietigen. Hij voegde daar onder andere aan toe: "Ik zeg dat niet voor het gepeupel dat het niet waard is verlicht te worden en geschikt is voor elk juk. Ik zeg het voor de mensen die willen denken. Zolang er schurken en stommelingen zijn, zullen er ook godsdiensten zijn."

Krasse taal: onjuist? Ongepast?

ONGELOVIGE VERHALEN

In deze bundel heeft de schrijver Hans Koekoek, die het met Voltaire wat geloof betreft eens is, zijn 'Tegendraadse Religieuze Verhalen' bijeengebracht.
De meeste verhalen zijn ooit in een of andere vorm versnipperd in de openbaarheid gebracht. Tezamen vormen ze een krachtig gesmeed blok. Relativisme, humor, een ongebruikelijke, oorspronkelijke, frisse kijk op 'geloven en gelovigen', bieden ruimte voor een andere manier van denken en heroverwegen. Naast diepgang zal de originele constructie van de verhalen menigeen plezieren: het oudste beroep is niet prostituee, maar religieuze volksverlakker.

ISBN/EAN 9789073135031

 

Verschenen in mei 2010 bij uitgeverij De gelukkige vlinder:

Boekomslag Dwaze Mannen on the road

In een man is het nooit stil. Ongeacht zijn leeftijd is hij altijd met belangrijke dingen bezig. Ook al is hij niet pril meer, zijn geest is voortdurend in beweging, kent geen rust. De natuur heeft hem opgezadeld met zeer ingrijpende oprispingen en structurele ondeugden. Daardoor gebeurt er ook zoveel dat hem bezet en belet, waardoor hij niet altijd op de juiste manier weet te reflecteren. Daarnaast, moet hij carrière maken, als dat al niet gelukt of mislukt is. Hij moet voortdurend, zelfs tot hoge leeftijd, interessant zijn voor iedere passant. Hij is tenslotte iemand.
Ga er maar aan staan: 'man-zijn' is een levensvullende bezigheid.
Toch, kunnen mannen de wereld aan, zolang er een vrouw in de buurt is. Dan veranderen ze van karakter en wisselen van kleur als kameleons. Het zijn vechters, meegeven om te overwinnen! Het barmhartige einde kan ook mooi zijn.

Een luchtig, vermakelijk boek.

ISBN/EAN 978-90-73135-05-5

 

Verschenen in mei 2010 bij uitgeverij De gelukkige vlinder:

Boekomslag De Dates

Dit boekje is voor de gein bij een lekker glaasje wijn.

Sommige mannen zijn gek en een aantal gaat daar heel ver in, maar weet zich in toom te houden. Een enkeling onder hen slaat in die gekte fors door. Over één van die mannen gaat dit boek.
De man stuurt via zijn computer de volgende (hier op de achterflap sterk bekorte) mail de wereld in: Er moeten vrouwen zijn die door omstandigheden buiten hun wil in maagdelijke staat verkeren. Velen onder hen zullen als de tijd van aanminnigheid en passie dreigt te passeren de eerste sporen van spijt gewaarworden. Als de maagdelijkheid zich in de loop der jaren als een bittere lacune meer en meer begint te wreken, is ervaren begeleiding naar opheffing van deze ongewenste leemte met mijn medewerking zeer wel mogelijk. Info:
man@55vrouwlief.nl.

Een heerlijk a-serieus boek voor de vakantie, de tuin, de luie stoel, in de file, als afleiding bij een saaie partner, et cetera, et cetera. Een bijkomend voordeel van DE DATES is dat men tijdens het lezen de dagelijkse sores vergeet.

ISBN/EAN 978-90-73135-04-8

 

Verschenen in april 2011 bij uitgeverij De gelukkige vlinder:

Graswandelen deel 1 en deel 2

Dit boek geeft het komische relaas van een oudere vader weer. Het ruime verschil in leeftijd tussen hem en zijn zoon blijkt voor hun relatie niet storend. Integendeel! Het is zelfs bindend en biedt speelse, avontuurlijke perspectieven. Beiden profiteren van het ruimere zicht dat het leeftijdsverschil biedt. De zoon leert allengs de toenmalige wereld van zijn vader kennen, de vader beleeft van zeer nabij de hem onbekende wereld van een opgroeiend kind in de huidige tijd.

Het eerste deel vangt aan bij de geboorte van de zoon. De vader is dan zesenvijftig jaar. De contrasten en overeenkomsten in hun beider jeugdbeleving worden gaandeweg manifest. Als ze een zwemparadijs bezoeken, denkt de vader aan de tijd dat schoolzwemmen nog een onbekend begrip was. De zoon op zijn beurt raakt gefascineerd door die prehistorische tijd waarin zijn vader opgroeide. Een tijd waarin je gewoon op straat en op de stoep kon spelen, omdat niemand een auto bezat. Openbaar vervoer was de enige mogelijkheid om je te verplaatsen. Radio was, wat nu de lcd-tv en internet zijn.

De vader heeft oog voor de mogelijkheden die de huidige tijd de zoon biedt. Een goede opleiding genieten heeft minder dan ooit met het kapitaal van de ouders te maken, maar meer met wat een kind aan potentie in huis heeft. De huidige communicatietechnieken maken onvoorstelbaar veel mogelijk. Hedendaagse jongeren speuren tot in de uithoeken van de wereld. Vroeger kwam je met de tram niet ver.

Het eerste deel sluit af bij de tiende verjaardag van de zoon. Het tweede deel geeft als een supplement het verloop van het tiende tot het twintigste jaar weer.

De zoon studeert en zet door zijn "digitale moedertaal" onbedoeld de vader op bepaalde terreinen op achterstand. Een fenomeen van deze gecomputeriseerde tijd.
Een op de huid geschreven humoristische kijk op twee levens die gescheiden en toch verrassend parallel lopen.

ISBN/EAN 978-90-80764-93-4

 

Verschenen in juli 2012 bij uitgeverij De gelukkige vlinder:

De Waterzigeunerin en andere verhalen

Een goedgeschreven verhaal maakt de lezer rijker en staat borg voor nieuwe ervaringen en zienswijzen. De lezer gaat op reis en vliegvelden met vluchtvertragingen en stations met verlate treinen zullen de reiziger niet deren. Tegenvallende hotels, regen en te kille temperaturen staan evenmin op het reisprogramma.
Zo ook die teleurstellende reisgenoot.
Je kunt ook thuisblijven en lekker in de tuin, of op de bank, of in bed, avonturen tot je nemen. Niet alleen geestelijk maar ook financieel zijn deze verhalen verrijkend. Louter materieel gezien is de prijs van deze bundel een peanut in verhouding tot de gemiddelde vakantiereissom.
De schrijver van deze bundel houdt van opschieten, geen gezemel, meteen de lezer in het verhaal opnemen.
Trakteer jezelf op deze bundel, stap dichter bij huis in een andere wereld.
De verhalen zullen je vermaken en goed doen.

ISBN/EAN 978-90-73135-00-0

 

Verschenen in juni 2013 bij uitgeverij De gelukkige vlinder:

Wat je moet weten voordat je gaat daten

De bovenstaande kopregel laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Ga gerust daten, als je niet je gewenste partner of vriend/vriendin kunt vinden, maar zet wel je verstand en je intuïtie op scherp. Er zijn valkuilen in het dating-circuit.
Deze geautoriseerde interviews van daters en ex-daters, attenderen je op de gevaren, die wel degelijk loeren. Een eerste tip - sorry het ligt voort de hand - loop niet te hard van stapel. Blijf bij de eerste ontmoetingen met beide benen op de grond staan, houd het hoofd koel en de voeten warm. Dat geldt in het algemeen, maar bij daten in het bijzonder! Wees niet goedgelovig. Er zijn rovers, bedriegers, oplichters en rondselaars op het net actief. Lang niet ieder die reageert op je mail zoekt een relatie of vriendschap, ze kunnen ook andere wensen en bedoelingen hebben. Ze bestaan, ze zijn er! Knoop het in je oren.

Getracht is alle leeftijden aan het woord te laten: jong, gerijpt, middelbaar en redelijk oud. De verslaafde plezier-dater en zij die het daten als hun laatste mogelijkheid zien komen aan bod. Lees hun verhalen, men is zelden te oud of te jong om te leren.
Overigens, niet alle ervaringen zijn negatief of bevatten een waarschuwing, er zijn ook getuigenissen van mensen die het goed getroffen hebben. De date-ontmoeting markeerde een keerpunt in hun bestaan en bleek een weg in de goede richting.

Van de 73 reflectanten die reageerden op de oproep hun date-ervaringen met anderen te delen, resulteerde uiteindelijk een selectie van 22 interviews.

ISBN/EAN 978-90-73135-07-9

 

Literatuurlijst

Titel Soort Uitgever Jaar van uitgave
EEN NACHT VAN LIEFDE debuut verhalenbundel L.J. VEEN 1965
GEDURFDE LAMPIONS verhalenbundel L.J. VEEN 1966
EEN AVOND LEVEN novellen L.J. VEEN 1968
LOUTER ONZIN verhalenbundel L.J. VEEN 1969
INVALIDE... NOU EN? reportage/doc L.J. VEEN 1971
LIEFDE HALEN EN KUSJES VERSIEREN verhalenbundel Gooise uitg 1973
SCHERVEN VAN GELUK verzamelbundel Unieboek H&W 1974
EVEN ADEMHALEN verhalenbundel Unieboek H&W 1975
BEVORDERD TOT HEERLIJKHEID roman Uniebook H&W 1976
HET HOUTEN HOOFD novellen Bruna 1980
LIEFZIJN TOEGESTAAN roman Fontein 1982
HET GROENESTEIN SYNDROOM sync met tv-doc Fontein-KRO 1982
DE VROUW MET DE TWEE GEZICHTEN verhalenbundel Fontein 1984
ZULLEN WE PROOSTEN? roman Fontein 1986
OSSEGALZEEP verhalenbundel Fontein 1987
SCHULD? documentaire Fontein 1989
GEKKENWERK verhalenbundel Fontein 1989
GEEN BANGE JOOD MEER documentaire de Prom 1990
EEN NACHT VAN LIEFDE 2 druk verhalenbundel Fontein 1991
ANTI-DAMESBLADENVERHALENBOEK verhalenbundel Fontein 1992
LEVEN VOOR DE DOOD sync met tv-doc KRO 1994
ELF MANNEN novellen Ellessy 2000
WAANZINNIGE LIEFDESVERHALEN bundel DeeTee 2002
GRASWANDELEN autobiografisch De gelukkige vlinder 2003
VROUWEN verzamelbundel uit eerder verschenen werk De gelukkige vlinder 2003
MAGISCH REALISTISCHE VERTELLINGEN verhalenbundel De gelukkige vlinder 2004
DE HERENSOCIËTEIT roman De gelukkige vlinder 2004
GEZOCHT: VROUW MET KLEIN GEHEIM GEBREKJE verhalenbundel De gelukkige vlinder 2005
LEES-BEGOOCHELING verhalenbundel De gelukkige vlinder 2006
HET KAN! roman De gelukkige vlinder 2006
EEN VEEG UIT DE PAN verhalenbundel De gelukkige vlinder 2007
DE OMKERING roman De gelukkige vlinder 2008
GEKRUIDE VERHALEN verhalenbundel De gelukkige vlinder 2009
ONGELOVIGE VERHALEN verhalenbundel De gelukkige vlinder 2009
DWAZE MANNEN ON THE ROAD roman De gelukkige vlinder 2010
DE DATES roman De gelukkige vlinder 2010
GRASWANDELEN DEEL 1 EN DEEL 2 roman De gelukkige vlinder 2011
DE WATERZIGEUNERIN en andere verhalen verhalenbundel De gelukkige vlinder 2012
WAT JE MOET WETEN VOORDAT JE GAAT DATEN interviews met daters en ex-daters De gelukkige vlinder 2013

Een aantal bundels is in het Duits vertaald en verschenen bij Goldmann Verlag München. Diverse publicaties. Radio en TV. Hij publiceerde journalistieke items in diverse magazines.

 

 

Enkele recensies op verschenen werk

Het oeuvre van Hans Koekoek wordt door recensenten herhaaldelijk geprezen. Ab Visser schreef: "Koekoek is een rasverteller, hij weet de lezer meteen midden in een sfeer van suspense, gekruid met humor feilloos naar een verrassende pointe te leiden."

Clara Eggink schreef: "De vondsten zijn fantastisch en de gebeurtenissen van deze aard treffen des te feller omdat ze gewoonlijk dagelijkse wezens in hun dagelijkse omgeving overkomen. Koekoek laat de psyche van zijn hoofdpersonen een soort hypertrofie ondergaan waardoor deze uitgroeien tot spookrealiteiten, evenwel in overeenstemming met de mentale aanleg van ieder individu. Koekoek een unieke schrijver te noemen is heus niet overdreven."

De Gelderlander (recensent niet vermeld): "Koekoeks woordkeus is uiterst pregnant. Hij weet situaties te suggereren die beklemmend geladen zijn. Hij is een aanwinst voor de Nederlandse literatuur, vooral in het korte verhaal."

Leids dagblad (recensent niet vermeld): "Boeiend en interessant. Werk waarvan men hoopt dat er meer komt en dat met een literaire prijs gehonoreerd zal worden."

Mararetta Ferguson: "Eén van de sterke punten van Hans Koekoek is zijn scherpe oor voor dialogen. Die klinken altijd natuurgetrouw, met net precies de juiste woordkeus die past bij de uitgebeelde persoon."

Apeldoornse Courant (recensent niet vermeld): "Als geen ander verstaat Koekoek de kunst van gewone alledaagse dingen iets bijzonders te maken. Ieder verhaal is een mini-avontuur. Een mengeling van humor, feiten en absurditeiten met een slotwending van verrassende klasse. Koekoek moet je niet lezen, maar beleven!"

Eindhovens dagblad (Han Jonkers): "Meesterschap ligt volgens de klassieken in de beperking. Hans Koekoek reikt daarvoor de sleutel aan. Het lijkt zo ogenschijnlijk moeiteloos opgetekend. Het is ontegenzeggelijk knap in zo weinig woorden zoveel dubbele bodems op te bouwen."

De Gelderlander (Frits Stommels): "Het pleit voor Koekoek dat zijn verhalen alledaags lijken. Huis-tuin- en keukensituaties, maar de schrijver verlinkt ons terwijl we hem lezen. Op onherkenbare wijze gaat realiteit over in absurditeit. Het knappe daarbij is dat hij het absurde waar weet te maken."

 

 

Biografie

Hans Koekoek maakte naam als tv-cineast. Al begin jaren zeventig trok hij er als eenling met camera en recorder op uit. Een prestatie in die tijd. De apparatuur was voor solo-activiteiten nog onderontwikkeld. Met zijn manier van werken zette hij de toon voor velen die in latere jaren met efficiëntere apparatuur zijn voetsporen volgden.

Hij maakte vele spraakmakende documentaires, onder andere:voor de KRO "De Haagse Schilderswijk - Mensen van goede wil". Een film die een buurtopstand veroorzaakte en een versnelde sanering van de wijk tot gevolg had. De film werkt heden ten dage in de Haagse Schilderbuurt nog na.

"Was Dat voor niets?" Een speurtocht naar een mensenleven. Een film geïnspireerd door een willekeurige grafsteen waarop de tekst slechts meldde: "Dat" en een geboorte- en overlijdensdatum. De film werd drie keer herhaald.

"Het Groenestein-syndroom", een reconstructie met volwassenen, hoe zij hun kinderjaren in het voormalige Katholieke Haagse Weeshuis Groenestein hadden doorgemaakt. Een film die opschudding veroorzaakte.

Zijn specialiteit: sociale en kunstzinnige films. Hij produceerde een aantal films voor non-profitorganisaties. Een film voor de Stichting Doofblinden werd bekroond met Holland Video Award.

Hij maakte portretten van Carel Willink, Paul Citroen, Marten Toonder, Otto Dicke, Anton Pieck, Kees Bol, Willem van de Hulst, W.F. Hermans, Hugo Claus, Johfra, Bantzinger en anderen.

Hoewel hij een puur filmische opleiding had genoten, ging hij volgens velen "vreemd" met de "televisie". Hij zelf zei steevast:"Ik maak geen films voor mezelf, maar voor anderen, voor mensen. Ik wil zaken tonen, verborgen lagen blootleggen. De keuze vijfduizend mensen over het land verspreid in diverse filmzaaltjes of in één keer een miljoen op de tv is voor mij niet moeilijk."

 

 

ZIE OOK HET WEBLOG VAN HANS KOEKOEK

Geactualiseerd: september 2016